KLUB FUNDRAISERA

Klub Fundraisera w Poznaniu opiera się głównie o regularne spotkania społeczników i reprezentantów wielkopolskiego III sektora. To oddolna inicjatywa z misją budowania dobrych, długotrwałych i społecznie pożytecznych relacji między organizacjami pozarządowymi, darczyńcami, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi.

Regularnie omawiamy tematy ważnye dla organizacji pozarządowych z punktu widzenia fundraisingu. Jednak wymiana wiedzy i poszukiwanie skutecznych metod pozyskiwania funduszy to nie jedyny cel spotkań Klubu. Kluczowa jest dla nas integracja wielkopolskiego III sektora i chęć pokazania, że więcej w nas jest skłonności do współdziałania niż konkurencji.

NASI PARTNERZY

Newsletter Klubu Fundraisera - zapisz się!