Wizja

Grupa  stałych członków Klubu – przedstawicieli organizacji uczestniczących w wydarzeniach

Kojarzony z rozwojem III sektora i współpracą międzysektorową

Wspierany przez  biznes ,ekspertów, doradców, którzy współtworzą wartość merytoryczną działań Klubu

Otwartość na różne punkty widzenia (perspektywa małych/dużych organizacji, z doświadczeniem lub bez, z różnym profilem działalności)

Fundraising – Budowanie dobrych długotrwałych relacji  z darczyńcami i wykorzystanie potencjału i siły  darczyńców indywidualnych

Kim nie jesteśmy?

NIE JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ.

Misja

Naszą misją jest budowanie dobrych, długotrwałych i społecznie pożytecznych relacji między organizacjami pozarządowymi, darczyńcami, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi.

Kim jesteśmy?

Klub tworzą ludzie społecznie zaangażowani – przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu i sektora publicznego.

Klub jest miejscem spotkań, debat, prelekcji, podczas których poruszane są tematy ważne dla organizacji pozarządowych.

Klub jest oddolną inicjatywą wielkopolskich organizacji pozarządowych.

Partner merytoryczny: Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu