Rada Programowa Klubu Fundraisera w Poznaniu

Grzegorz Filipiak_lower

Absolwent Fizyki UAM w Poznaniu

Przedsiębiorca prowadzący od Roku 1987 własną działalność gospodarczą – GF MICROSYSTEMS

Członek Polskiego Towarzystwa Fundraisingu

Społecznie zaangażowany jako Fundraiser w FUNDACJI ALTUM

Barbara-Grochal

Koordynator wolontariuszy medycznych pomocniczych Hospicjum Palium w Poznaniu ( Hospicjum Palium to oddział Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego).

Koordynator  międzypokoleniowego „Motylego wolontariatu” wspierającego Hospicjum Palium, działającego przy Polskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu.

Członek Zarządu PTOP/OP.

Maria-Kopaszewska

jako Pośrednik Dobra w Grupie Mo Sp. z o.o sp.k. łączy biznes z działalnością społeczną umożliwiając przepływ dobra materialnego i intelektualnego między tymi sektorami. Absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przez 5 lat realizowała społeczne projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat zainteresowana społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz rozwojem III sektora na poziomie lokalnym i ogólnopolskim (udział w pracach nad tworzeniem ogólnopolskiej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Dzisiaj działa m.in. na rzecz Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei, gdzie jako fundraiser wspiera Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie. Przewodnicząca Rady Kampanii Społecznej „Kilometry Dobra”, koordynatorka poznańskiej edycji „Kilometrów Dobra ”, uczestniczka kursu Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).

Elzbieta Switalska

PREZES FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU KULTURY I EDUKACJI

Absolwentka Akademii Ekonomicznej, od wielu lat związana z teatrem, pisze prozę i bajki dla dzieci.
Pomysłodawca i wykonawca wielokrotnie nagradzanego projektu autorskiego Bajkownia.org – Fabryka Bajek zrzeszającego ponad 90 wolontariuszy; skierowanego do dzieci, młodzieży i ich opiekunów, szerzącego kulturę języka polskiego w ponad stu krajach świata.

Zdzislaw-Szkutnik

CZŁONEK MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW i RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYtKU PUBLICZNEGO PRZY MRPiPS.

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny o zainteresowaniach z zakresu informacji naukowej, obecnie zaangażowany w działalność społeczną ( m.in. RDPP przy MRPiPS; Obywatelski Parlament Seniorów; MRS; NGO). Fundraiser z doświadczeniem od czasów, gdy jeszcze takie pojęcie nie istniało.